Alles op een rijtje

arrangementen

Van bintjes tot bubbels…

Kruisland

In 1421 was Kruisland één van de gebieden die het zwaar te verduren kreeg tijdens de Sint Elisabethsvloed. De watersnoodramp liet een kilometers lang stelsel van kronkelige waterlopen achter. Veel van deze kreken bestaan nog in hun oorspronkelijke vorm. Dat is vrij uniek en dus koesteren we de natuur in deze Cruijslandse Kreken. In het gebied liggen toeristische hoogtepunten zoals De Blauwe Sluis en het Bovensas. Aan weerszijden van het gemaal de Blauwe Sluis liggen lange picknicktafels waaraan het goed toeven is op warme zomerdagen. Wie iets actievers zoekt, kan de kreken te water ontdekken. Bijvoorbeeld op een SUP board, één van de laatste toevoegingen aan de recreatieve menukaart.

Kruisland is een echte agrarische gemeenschap. Gedurende de wintermaanden liggen de omgeploegde akkers rond het dorp te rusten, in afwachting van het voorjaar.

Kruislandse trots

De dorpelingen zijn graag zelfvoorzienend en zorgen er met elkaar voor dat hun dorp mooi en leefbaar blijft. Veel aandacht is er voor het behoud van historisch erfgoed, waarbij gereedschappen- en ambachtsmuseum De Holle Roffel in het centrum van de kern niet onbenoemd mag blijven. Dat geldt zeker ook het Sint Jorispad naast de Heilige Georgiuskerk dat er dankzij inzet van vrijwilligers kwam.

 

Op de Markt, bijna voor de deur van De Commerce, staat Kruislands’ trots: De dorpspomp. Hoe trots, blijkt wel uit de carnavalsnaam die Kruisland zichzelf gaf: Pompedurp.